Dane techniczne

Powierzchnia użytkowa 179.9 m² + Taras 38.26 m²
Powierzchnia zabudowy 156.75 m²
Powierzchnia całkowita 358.55 m²
Kubatura 1001.66 m³
Pow. tarasów/werandy/wiaty/schodów zew. 38.26 m²
Wysokość budynku 8.29 m
Kąt nachylenia dachu 35°
Min. wymiary działki (szerokość x długość) 25 x 18 m
Czy posiada poddasze TAK
Ilość pomieszczeń 17
Ilość stanowisk garażowych 2

Cena projektu:

3400 zł


Opis projektu


TORINO projekt budynku mieszkalnego, parterowego z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonego.

 

PRZYZIEMIE:

komunikacja, kuchnia z aneksem jadalnym, salon, pokój, pomieszczenie gospodarcze, garaż, kotłownia, wc, skład na odpady, taras.

 

PODDASZE:

komunikacja, 2x pomieszczenie gospodarcze, 3x pokój, łazienka, pralnia.


Główne rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe:Projektowany budynek zaprojektowano w technologii murowanej. Główną konstrukcję nośną stanowić będą: ławy, stopy i słupy oraz rdzenie żelbetowe, ściany nośne wykonane z pustaków ceramicznych spięte wieńcami. Strop gęstożebrowy „Porotherm” gr. 23cm oraz żelbetowy monolityczny. Dach czterospadowy, oparty na więźbie o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej oraz krokwiowej.Fundamenty:Fundamenty w postaci ław fundamentowych oraz stóp fundamentowych wykonać z betonu C20/25 (B25) i posadowić na 2 warstwach papy na sucho, ułożonych na podkładzie z chudego betonu gr. 10cm. Wszystkie elementy należy zazbroić prętami zgodnie z rys. od K/1 do K/4 (zbrojenie główne Ø12 – stal A-III (34GS), strzemiona Ø8 - stal A-I (PB240)). Fundamenty zabezpieczyć wykonując hydroizolację. Typ i sposób izolacji dobrać po uprzednim sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji. Do obliczeń zostały przyjęte proste warunki gruntowe o normatywnym oporze obliczeniowym podłoża równym 150kPa. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy zdjąć warstwę humusu w obrębie fundamentów. Po wykonaniu wykopów do poziomu posadowienia fundamentów kierownik budowy powinien sprawdzić, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada założeniom przyjętym w projekcie. Na ławach fundamentowych należy ułożyć izolację poziomą z dwóch warstw papy na lepiku. Po wykonaniu prac fundamentowych wykop zasypywać piaskiem grubym lub żwirem warstwami o gr. 25-30cm i ubijać mechanicznie do wartości IL=0,60 np: za pomocą zagęszczarek wibracyjnych. Głębokość posadowienia i zbrojenie fundamentu należy każdorazowo adaptować do warunków lokalnych występujących w miejscu planowanej inwestycji. Na terenach objętych szkodami górniczymi należy sporządzić odrębny projekt. Ściany fundamentowe:Ściany fundamentowe gr. 25cm należy wykonać jako murowane z bloczków z betonu klasy B25 lub jako betonowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone siatką z prętów Ø8 wylewane na mokro w deskowaniu. Do murowania ścian fundamentowych z bloczków betonowych użyć zaprawy cementowej M10. Ściany zabezpieczyć wykonując hydroizolację. Typ i sposób izolacji dobrać po uprzednim sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych w miejscu planowanej inwestycji. Izolację pionową wynieść ponad teren na wysokość minimum 30cm. Izolacja cieplna płytami ekstrudowanymi XPS „Termo Organika” gr. 10cm. Słupy żelbetowe:Słupy Poz. 3.1 – 3.7 o wymiarach 25x25cm wykonać z betonu C20/25 (B25) i zazbroić prętami zgodnie z rys. K/4 i K/5 (zbrojenie główne Ø12, Ø16 – stal A-III (34GS), strzemiona Ø6 - stal A-I (PB240). Słupy stykające się z gruntem zabezpieczyć wykonując hydroizolację. Typ i sposób izolacji dobrać po sprawdzeniu warunków wodno-gruntowych występujących w miejscu planowanej inwestycji. Izolację wykonać wg wytycznych producenta.  Ściany zewnętrzne:Ściany zewnętrzne wymurować z pustaków typu “Porotherm 30 DRYFIX” klasy 15, na zaprawie systemowej w piance „Porotherm DRYFIX SYSTEM” i ocieplić warstwą styropianu o gr. 14cm „Termo Organika” typ: SILVER fasada.. Murując ściany wzajemnie prostopadłe należy stosować połączenia zapewniające przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych z jednej ściany na drugą. Połączenie takie uzyskuje się, stosując wiązanie elementów murowych w murze lub łączniki metalowe.  Ściany wewnętrzne:Ściany wewnętrzne wymurować z pustaków typu “Porotherm 25 DRYFIX” klasy 15, na zaprawie systemowej w piance „Porotherm DRYFIX SYSTEM”.Murując ściany wzajemnie prostopadłe należy stosować połączenia zapewniające przekazywanie obciążeń pionowych i poziomych z jednej ściany na drugą. Ścianki działowe:Ściany wewnętrzne działowe gr. 12cm wykonać z pustaków “Porotherm 11,5 DRYFIX” lubz cegły dziurawki bądź kratówki. Ściany działowe połączyć ze ścianami konstrukcyjnymi nastrzępia bądź w pozostawionych bruzdach. Ściany działowe należy zazbroić prętami Ø6 lub bednarką 1,5x25mm, umieszczanymi nie rzadziej niż w co czwartej spoinie.

Rzuty

Rzut przyziemia
nr. nazwa pow. [m²]
1 Komunikacja 16.26
2 Kuchnia z aneksem jadalnym 22.88
3 Salon 24.12
4 Pokój 8.57
8 WC 2.15
suma: 73.98
5 Pomieszczenie gospodarcze 8.57
6 Garaż 34.65
7 Kotłownia 4.95
9 Skład na rowery 1.07
suma: 123.22

Rzut poddasza
nr. nazwa pow. [m²]
1 Komunikacja 11.86
3 Pokój 14.83
4 Pokój 16.14
6 Łazienka 14.22
7 Pokój 13.12
suma: 70.17
2 Pomieszczenie gospodarcze 5.63
5 Pomieszczenie gospodarcze 10.13
8 Pralnia 5.1
suma: 91.03